שותפים ותודות

שותפים ותודות

  ועדה אמנותית: שי דותן, ד״ר גלעד מאירי, נועה שקרג׳י, רותם עטר;

  חברי עמותת מקום לשירה: ד"ר יאיר אלדן, פרופ' גדי גלזר, משה דביר, עמוס דגני, דני דניאלי, חיים גולדגרבר , אלון ערן.

  הפקה: שירין מגן
  הפקה בפועל: ראובן לייטוש
  עוזרת הפקה: בת-שבע דורי-קרלייה
  עיצוב גרפי: טלי בקשי, ״גג״
  אתר אינטרנט: יסכה גורן
  צילום: מיכל פתאל
  וידיאו: אודי אלפסי
  הסעות: כנפי יונה
  ניהול והפקה: מקום לשירה


תודות מיוחדות

  אצ׳ה בר: מנהל תחום תרבות ואמנות, הקרן לירושלים
  אורי אליס: מנהל המח׳ לספרות, מינהל תרבות, משרד המדע, התרבות והספורט
  ענת גיני: מרכזת תמיכות, מינהל תרבות, משרד המדע, התרבות והספורט
  ילנה לולקו: מרכזת תכנון ותקצוב, מינהל תרבות, משרד המדע, התרבות והספורט
  איל עזרי: סגן מנהל אגף תרבות ואמנויות, עיריית ירושלים
  מילכה בורשטיין: עוזרת בכירה למנהל האגף, אגף התרבות, עיריית ירושלים
  ד"ר דוד רוזנסון: מנהל בית אבי חי
  רות צדקה: מנהלת בית האמנים
  עמית שכטר: נוקטורנו
  ז'ניה לשצ'נקו: בסרביה
מטר על מטר - פסטיבל ירושלים לשירה