צור קשר

מקום לשירה - במינהל קהילתי גינות העיר, עמק רפאים 12
כתובת למשלוח דואר: ת.ד 8160 ירושלים 9108101
טלפקס: 02-6524601
mail@poetryplace.org
www.poetryplace.org
www.poetryplace-festival.org